Polityka prywatności | Famatech

Polityka prywatności

Dostępna na stronie: https://famatech.pl/polityka-prywatnosci


§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Famatech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-082 przy ul. Sobieskiego 11/E6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000610915, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342860683, REGON: 364160345. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://famatech.pl/kontakt lub pisemnie na adres administartora podany w §1. ust. 1.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w dowolnym formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Dane osobowe

 1. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów, użytkowników strony internetowej a także pozostałych osób kontaktujących się z administratorem. Możesz przekazywać nam swoje dane osobowe za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak poczta email, Messenger, fanpage, itd. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. 
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda wyrażona przez Ciebie za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy nami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności: 

  [ZAMÓWIENIA]
  Dane osobowe przekazywane nam przez Cienie w ramach zamówienia na usługę przetwarzane są w celu wykonania umowy, która jest podstawą przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, byś mógł zawrzeć umowę z nami. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas (np. podatkowo-księgowych), a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
  Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane będą w celu przesyłania Ci newslettera zawierającego informacje o nowościach i wybranych ofertach. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale niezbędne, byś mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu przez Ciebie zgody.

  [FORMULARZ KONTAKTOWY]
  Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia Ci odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale niezbędne, byśmy Ci mogli udzielić odpowiedzi. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

  [FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY]
  Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale niezbędne, byś mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Ciebie.

 4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmie dostarczającej aplikację do emailingu). 
 5. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.


§3. Pliki cookies

 1. Witryna https://famatech.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, odwiedzanych stronach naszego serwisu, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie, a także Facebook Pixel.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są przetwarzane przez Administratora i podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie, w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” , umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zebranych w ten sposób informacji nie wykorzystujemy do tworzenia profilu użytkownika, a użytkownik jest dla nas anonimowy.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia, ograniczenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez opcję ustawień cookies dostępną na stronie internetowej, a także poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta na swoim urządzeniu. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 9. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę lub wskazano inną podstawę prawną. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danego celu. 


§4. Prawa osoby, której dane przetwarza administrator 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, poprawiania danych, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób przetwarzania danych przez Administratora, a także do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli wcześniej wyraziła taką zgodę.
 2. W celu realizacji swoich praw osoba, której dane dotyczą, powinna skierować odpowiednie żądanie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://famatech.pl/kontakt lub pisemnie na adres administratora podany w §1. ust. 1.

 

×

Zostaw numer, omówimy Twój projekt

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.