Jak rozmawiać z czatem GPT i uzyskać trafne wyniki? | Famatech
chłopak trzymający w dłoni smartfona, wizualizacja chatbota

W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja jest obecna w niemal każdej dziedzinie życia, przez costaje się coraz bardziej wpływowa. Z tego względu często pojawiają się pytania o to, jakie będą jej zastosowania w przyszłości. W tym wpisie podpowiadamy, jak rozmawiać z czatem GPT, aby otrzymywać satysfakcjonujące wyniki. Dowiesz się też, czym jest ChatGPT i jakie ma ograniczenia. Omawiamy również plusy i minusy sztucznej inteligencji oraz wybrane alternatywy dla czatu GPT. Zapraszamy do lektury!


Spis treści

 1. Czym jest chat GPT i jak działa?
 2. Zastosowania sztucznej inteligencji
 3. Plusy i minusy sztucznej inteligencji (m.in. ChatGPT)
 4. ChatGPT i jego ograniczenia
 5. Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka?
 6. Zasady efektywnej komunikacji z AI, czyli jak rozmawiać z czatem GPT?
 7. Alternatywy dla czatu GPT (ChatGPT)
 8. Podsumowanie

Czym jest chat GPT i jak działa?

Czat GPT (ang. ChatGPT) jest najpopularniejszym narzędziem wykorzystującym sztuczną inteligencję, które umożliwia interakcję i generowanie odpowiedzi na podstawie wprowadzonego tekstu. Z pewnością gdzieś już o nim usłyszałeś, nawet jeśli nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego, czym dokładnie jest i co potrafi.

Zacznijmy więc od początku – komunikacja z tym chatbotem odbywa się za pomocą tekstu. To znaczy, że musisz wpisać coś, od czego zacznie się wasza rozmowa. Chatbot jest w stanie odpowiedzieć na całą masę pytań – nie tylko prostych, jakich użyłbyś podczas rozmowy z drugą osobą, np. na temat pogody. Mogą być też rozbudowane i dotyczące różnorodnych dziedzin.

Poza tym ChatGPT potrafi m.in.:

 • wygenerować pomysły na tytuły artykułów, nazwy produktów i wiele innych rzeczy,
 • napisać kod w wybranym przez nas języku programowania (lub poprawić błędy w istniejącym kodzie),
 • przekształcić stworzony przez nas fragment tekstu (parafrazując go lub zmieniając jego styl),
 • przygotować strukturę artykułu (pomysły na to, co powinien zawierać),
 • napisać różne formy tekstowe, np. maile, wiersze, opowiadania, a nawet całe artykuły,
 • stworzyć listę zadań czy zakupów,
 • wyjaśnić trudne pojęcia w przystępny sposób,
 • przygotować treści marketingowe o konkretnym przeznaczeniu,
 • przetłumaczyć wklejony tekst na inny język.

dziewczyna i robot podczas rozmowy, wizualizacja działania chatbota

Chcąc z niego skorzystać, trzeba utworzyć konto, choć istnieje również opcja logowania poprzez inne platformy, np. Google. Ma prosty interfejs i nie zawiera wielu funkcji, co sprawia, że każdy będzie w stanie poradzić sobie z jego obsługą.

Jednak obsługa to jedno, a skuteczna komunikacja to już inna sprawa. Wielu ludzi nadal nie wie, jak rozmawiać z czatem GPT, aby jego odpowiedzi były trafione. I tym zajmiemy się w tym wpisie – postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób można efektywnie wykorzystywać to narzędzie.


Zastosowania sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence) to dziedzina nauki, która w ostatnich latach zyskała mnóstwo zwolenników. Obejmuje swoim zasięgiem wiele dziedzin życia i wciąż przyczynia się do napędzania innowacyjności i postępu technologicznego. Zastosowania sztucznej inteligencji są coraz bardziej liczne, a różnorodność technologii i narzędzi rośnie niezwykle dynamicznie.

Technologie AI znajdują zastosowanie w wielu obszarach, do których należą m.in.:

 • medycyna,
 • przemysł,
 • marketing,
 • edukacja,
 • rolnictwo,
 • prawo,
 • bankowość,
 • przemysł kosmiczny.

Mówiąc dokładniej: w medycynie może być wykorzystywana w celu diagnostyki chorób i medycyny personalizowanej, czyli dostosowanej do konkretnego pacjenta. W przemyśle do monitorowania i utrzymania maszyn, a także optymalizacji produkcji. Mówiąc o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w marketingu, mamy na myśli np. analizę danych i preferencji klientów, jak również personalizowane rekomendacje produktów.

Jak widzisz, sztuczna inteligencja ma ogromny wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest przede wszystkim usprawnienie i automatyzacja wielu procesów. W efekcie prowadzi to do wzrostu produktywności i jakości usług.


dłoń człowieka i robota, wizualizacja współpracy ze sztuczną inteligencją

Plusy i minusy sztucznej inteligencji (m.in. ChatGPT)

Sztuczna inteligencja to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin technologii. Nie ulega wątpliwości, że AI przynosi wiele korzyści, ale jednocześnie jest to dziedzina niosąca za sobą pewne wyzwania i zagrożenia.W dalszej części wpisu skupimy się na wadach i zaletach sztucznej inteligencji, aby ujawnić pełen obraz wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie.

Zalety sztucznej inteligencji

 • szybsza i dokładniejsza analiza danych – może przetwarzać i analizować ogromne ilości danych w celu znalezienia wzorców, trendów i zależności. Jest to szczególnie przydatne w niektórych dziedzinach, np. nauce o danych, medycynie, finansach czy marketingu, gdzie analiza danych może dostarczyć cennych informacji i wniosków,
 • postęp naukowy i technologiczny – sztuczna inteligencja przyczynia się do postępu naukowego i technologicznego. Dzięki niej otwierają się zupełnie nowe możliwości badawcze. Może pomagać w analizie ogromnych ilości danych, rozwiązywaniu skomplikowanych problemów i wspieraniu innowacji w różnych dziedzinach,
 • automatyzacja i efektywność – sztuczna inteligencja może przyspieszyć i ułatwić wiele procesów, jednocześnie eliminując konieczność wykonywania rutynowych zadań ręcznie. Dzięki temu można oszczędzić czas i zasoby, zwiększając efektywność pracy,
 • personalizacja – dostosowuje się do preferencji i potrzeb użytkowników, dostarczając spersonalizowane rekomendacje, treści i usługi. Dzięki temu można zapewnić lepsze doświadczenia użytkownikom i zwiększyć ich zaangażowanie,
 • lepsza jakość usług – dzięki sztucznej inteligencji można zapewnić lepszą jakość usług i produktywność. Umożliwia to przewidywanie i wykrywanie wad oraz optymalizację procesów,
 • diagnostyka medyczna – AI może być wykorzystywana w diagnostyce medycznej do analizowania danych medycznych i wspomagania lekarzy w wykrywaniu chorób. Może to przyczynić się do szybszych i dokładniejszych diagnoz oraz ogólnej poprawy stanu opieki zdrowotnej,
 • automatyczne uczenie się – AI może uczyć się na podstawie danych i doświadczeń, rozwijając swoje umiejętności i dostosowując się do zmieniających się warunków. To pozwala na ciągłe doskonalenie i adaptację.

rozsypująca się postać robota

Wady sztucznej inteligencji

 • bezpieczeństwo i prywatność – sztuczna inteligencja wymaga dostępu do dużej ilości danych, co może rodzić obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa. Istnieje ryzyko, że dane osobowe mogą zostać wykorzystane w sposób niepożądany. Może też dojść do naruszenia systemów zabezpieczeń,
 • odpowiedzialność i etyka – w kwestii AI stale pojawiają się pytania dotyczące etyki i odpowiedzialności. Decyzje podejmowane przez algorytmy AI mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich zasad, nadzoru i odpowiedzialności za działania systemów opartych na sztucznej inteligencji,
 • brak intuicji i empatii – sztuczna inteligencja potrafi przetwarzać i analizować dane, ale nie posiada intuicji i empatii, które są charakterystyczne dla ludzi. To może być ograniczeniem w niektórych dziedzinach, np. obsłudze klienta czy tworzeniu treści dla konkretnej grupy osób,
 • nieprzewidywalność i błędy – w sztucznej inteligencji tkwi potencjał do wykonywania skomplikowanych zadań, ale wciąż jest ona podatna na błędy i nieprzewidywalne zachowanie. Spory wpływ mają na to niedoskonałe algorytmy, na których jest ona oparta. Poza tym decyzje podejmowane przez systemy AI bywają trudne do zrozumienia i kontrolowania, co może prowadzić do niepożądanych konsekwencji,
 • złożoność – wdrażanie sztucznej inteligencji wymaga znacznej wiedzy technicznej i nakładów finansowych. Siłą rzeczy może okazać się to zbyt kosztowne i trudne dla mniejszych firm,
 • bezrobocie – w wielu dziedzinach AI jest w stanie częściowo zastępować ludzi, co może prowadzić do utraty miejsc pracy i występowania nierówności społecznych. Szczególnie dotyczy to sektorów, w których można zautomatyzować rutynowe zadania. Automatyzacja i robotyzacja mają wpływ na rynek pracy, wymagają więc dostosowania się społeczeństwa do nowych warunków.

jak rozmawiać z czatem gpt, wizualizacja konwersacji z ai

Powyżej przedstawiliśmy główne wady i zalety sztucznej inteligencji. Wbrew pozorom, nie jest ona pozbawiona wad, mimo że najczęściej mówi się jedynie o jej mocnych stronach.

Należy więc świadomie korzystać z tej technologii, zwracając uwagę na wyzwania i konsekwencje, jakie za sobą niesie.

Istnieje ryzyko, że sztuczna inteligencja będzie działać na szkodę ludzi – w tym przypadku jej zastosowanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Właściwe zrozumienie i odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji może przynieść społeczeństwu wiele korzyści – pod warunkiem że zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności i regulacje.


ChatGPT i jego ograniczenia

Chat GPT ma pewne ograniczenia, podobnie jak każda technologia. Musimy pamiętać, że nie jest on inteligentny w takim stopniu jak człowiek i z tego względu może czasami działać nieprzewidywalnie. To z kolei może prowadzić do niezrozumienia go przez użytkowników.

Jednym z ograniczeń narzędzia ChatGPT jest jego zdolność do zrozumienia kontekstu wypowiedzi użytkownika. GPT jest programem algorytmicznym – oznacza to, że jego działanie opiera się na wprowadzonych wcześniej wzorcach językowych. Jeśli więc użytkownik postawi pytanie w innym kontekście, niż ten, które program potrafi rozpoznać, może to spowodować nieprawidłową lub pozbawioną sensu odpowiedź.

Kolejnym ograniczeniem jest brak wiedzy o świecie zewnętrznym. Ze względu na to, że jest narzędziem opartym na danych i uczy się na podstawie wzorców oraz przykładów dostarczonych podczas nauki, ChatGPT interpretuje jedynie teksty, które widział wcześniej. Nie posiada wewnętrznej wiedzy ani zdolności do samodzielnego poszukiwania informacji, nie ma więc informacji na temat rzeczywistych wydarzeń czy faktów. Nie ma dostępu do aktualnych wydarzeń i świeżych informacji.


zdjęcie ekranu, na którym wyświetla się strona z czatem GPT

Możliwe, że słyszałeś o tym, że ChatGPT ma tendencję do generowania nieprawdziwych informacji. Zdarza się to choćby w przypadku, gdy pytasz o coś, czego on nie wie – czasami przyznaje się do niewiedzy na dany temat, a czasami po prostu wymyśla odpowiedź. Warto dodać, że przygotowana przez niego odpowiedź bardzo często brzmi zupełnie poprawnie, chociaż jest nieprawdziwa.

Dlatego tak ważne jest, aby weryfikować to, co od niego otrzymujemy. Korzystając z tego narzędzia musimy pamiętać, że model ten opiera się na wzorcach i przykładach z treningu, a nie na rzeczywistej wiedzy.

Ostatnią cechą charakterystyczną tego narzędzia jest brak zdolności do krytycznego myślenia. Chat GPT nie jest zdolny do racjonalnego myślenia ani samodzielnej oceny informacji. Może więc powielać zarówno błędne przekonania, jak i nieprawdziwe informacje, jeśli takie zostały mu dostarczone w procesie nauki.

Pamiętajmy więc, że Chat GPT jest narzędziem językowym opartym na danych i nie posiada świadomości ani zdolności do samodzielnego poszukiwania informacji. Zawsze należy sprawdzić dostępne źródła informacji i być ostrożnym w interpretacji odpowiedzi generowanych przez Chat GPT.


Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka?

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonano znacznych postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Oprogramowanie i roboty zasilane sztuczną inteligencją są stosowane w coraz większej liczbie branż, od przemysłu motoryzacyjnego po medycynę i rolnictwo.

Na pewno zdajesz sobie sprawę, że kwestia pojawienia się sztucznej inteligencji budzi sporo kontrowersji, głównie ze względu na różne opinie na jej temat. Wraz z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do różnych sfer naszego życia, zaczęły pojawiać się dyskusje na temat przyszłości wielu zawodów.

Eksperci twierdzą, że sztuczna inteligencja może poważnie zagrozić zatrudnieniu w niektórych z nich. Coraz szersze stosowanie robotów w przemyśle może oznaczać, że nie będzie potrzeby zatrudniania pracowników fizycznych w niektórych fabrykach. Inne zawody, wśród których znajdują się m.in. prawnicy, lekarze czy księgowi, również mogą odczuć skutki postępującej automatyzacji ze względu na możliwość zastąpienia ich pracy przez oprogramowanie.

Wiele osób uważa, że sztuczna inteligencja niekoniecznie musi oznaczać koniec pewnych zawodów. Raczej chodzi tutaj o ich przekształcenie. Automatyzacja może pomóc w wykonywaniu rutynowej pracy, co pozwoli specjalistom na większą koncentrację na nieco bardziej złożonych czynnościach, które wymagają umiejętności krytycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji.


robot siedzący na fotelu z laptopem na kolanach, wizualizacja chatbota

Co prawda niektóre z zawodów rzeczywiście mogą zostać zastąpione przez różne modele AI. Mamy tutaj na myśli zwłaszcza te, które polegają na wykonywaniu powtarzalnych lub rutynowych zadań, do których należą m.in. analityk danych czy księgowy. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie zawody są zagrożone zastąpieniem przez sztuczną inteligencję. Te, które wymagają od nas kreatywności, empatii, zdolności do podejmowania decyzji czy pracy z ludźmi, są po prostu mniej podatne na automatyzację.

Należy też zauważyć, że równocześnie pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia, które wynikają właśnie z rozwoju tej technologii. Jakiś czas temu sporo mówiło się o występujących już ofertach pracy dla operatorów sztucznej inteligencji. Z uwagi na fakt, że tak wiele firm korzysta dzisiaj z narzędzi tego typu, umiejętność ich obsługi będzie stanowiła przewagę na rynku pracy.

Sztuczna inteligencja ma za zadanie wspierać nas w codziennej pracy, przyspieszając ją. Ze względu na swoje ograniczenia, jest ona w stanie całkowicie zastąpić człowieka. W pewnych aspektach tak, ale nie we wszystkich.


Zasady efektywnej komunikacji z AI, czyli jak rozmawiać z czatem GPT?

Mamy świadomość tego, że komunikacja z czatem GPT może być wyzwaniem. Zwłaszcza dla osób, które nie są zaznajomione z tą technologią lub po prostu mają problem ze znalezieniem z nim wspólnego języka, dlatego też postanowiliśmy przygotować ten poradnik. Naszym celem jest wyjaśnienie zasad komunikacji ze sztuczną inteligencją na przykładzie ogólnodostępnego narzędzia, jakim jest ChatGPT.

W dalszej części artykułu przedstawimy 10 wskazówek dotyczących tego, jak rozmawiać z czatem GPT. Ich wdrożenie pozwoli Ci uzyskać pożądane rezultaty w postaci informacji, jakich potrzebujesz.

Jak uzyskać najlepsze odpowiedzi podczas rozmowy z czatem GPT?

 1. Określenie oczekiwań – jeśli masz konkretne oczekiwania co do odpowiedzi, zawrzyj je w pytaniu. Może to być np. informacja o tym, że potrzebujesz porad, tekstu reklamowego lub danych w formie tabeli. Jeśli chcesz, aby w treści zawarł konkretne słowa kluczowe, napisz o tym. Podobnie wygląda kwestia tonu wypowiedzi,
 2. Proste pytania – staraj się formułować swoje pytania tak, aby były zrozumiałe i precyzyjne. Zbyt ogólne pytania będą skutkować nieprecyzyjnymi odpowiedziami,
 3. Grupa docelowa – w każdym pytaniu warto dodać informacje o tym, do jakich odbiorców skierowana będzie treść,
 4. Opisanie kontekstu – wszelkie dodatkowe informacje, które są potrzebne w przypadku danego zagadnienia. Możesz np. dodać, żeby chatbot wcielił się w rolę specjalisty od marketingu itd.,
 5. Używanie prostego języka – skomplikowane słownictwo utrudnia komunikację. Unikaj też długich zdań i skrótów, które mogą być niezrozumiałe,
 6. Próbowanie różnych pytań – zadawaj pytania na różne sposoby i porównuj odpowiedzi. Jeśli chatbot nadal ma problemy z odpowiedzią, możesz zadać pytanie po angielsku i poprosić o odpowiedź po polsku,
 7. Trzymanie się tematu – jeśli chcesz zacząć kolejny wątek, niezwiązany z aktualnym, po prostu rozpocznij nowy czat,
 8. Pomagaj – jeśli chatbot nie potrafi odpowiedzieć na Twoje pytanie, możesz starać się mu to ułatwić. Dodaj np. adres URL strony internetowej, do której się odnosisz.
 9. Edytuj w zależności od potrzeb – tekst, który wygenerujesz za pomocą sztucznej inteligencji prawie zawsze wymaga edycji i dostosowania. Chodzi o to, aby jak najbardziej pasował do kontekstu, stylu i wymagań związanych z danym projektem. Dlatego zawsze upewnij się, że tekst jest spójny i zrozumiały dla odbiorców. Jeśli trzeba, zmodyfikuj język lub ton wypowiedzi,
 10. Weryfikacja – pamiętaj, aby za każdym razem sprawdzać informacje, które otrzymujesz od sztucznej inteligencji. Część z nich będzie nieaktualna, niedokładna, a nawet nieprawdziwa. To na Tobie, jako autorze, spoczywa obowiązek weryfikacji.

Na koniec dodamy jeszcze, że dobrą praktyką jest generowanie tekstu fragmentami. Jeśli masz przygotowną strukturę artykułu, możesz posiłkować się poszczególnymi nagłówkami, przygotowując konkretny wątek. Przyniesie to znacznie więcej korzyści niż opracowanie całego tekstu naraz.


wizualizacja rozmowy z chatbotem, z jednej strony przy komputerze siedzi człowiek, a z drugiej robot

Alternatywy dla czatu GPT (ChatGPT)

Na pewno zauważyłeś, że obecnie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji odgrywają coraz większą rolę w różnych aspektach naszego życia. ChatGPT niewątpliwie jest tym najbardziej znanym, warto jednak poznać też inne, choćby po to, aby się nie ograniczać.

Nie każdemu całkiem przypada do gustu narzędzie oferowane przez OpenAI, dlatego przygotowaliśmy to zestawienie, aby po prostu mieć wybór. Pamiętaj, że nie warto korzystać z czegoś tylko dlatego, że u innych się sprawdza i to polecają. Najlepszą opcją jest samodzielne przetestowanie do czego oczywiście zachęcamy.

Oto kilka najciekawszych alternatyw, dzięki którym możesz usprawnić swoją pracę:

 • Bard – model językowy stworzony przez Google. Ten chatbot potrafi generować tekst, tłumaczyć języki, pisać różnego rodzaju kreatywne treści i udzielać wyczerpujących odpowiedzi na pytania. Jest opisany jako „eksperyment”, ponieważ prace nad nim cały czas trwają,
 • Bing AI – czat stworzony przez Microsoft, z tym że jest on dostępny jedynie w przeglądarce Edge. Sprawnie odpowiada na pytania, można kierować do niego również różnego rodzaju komendy. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre pytania mogą przekraczać jego możliwości i w efekcie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi,
 • Copy.ai – mamy do dyspozycji czat, który działa podobnie jak inne czaty tego typu – prowadzimy z nim rozmowę, podczas której odpowiada on na nasze pytania. Poza tym znajdziemy tutaj też inne narzędzia ułatwiające tworzenie treści, np. na bloga. Chcąc wygenerować tekst, wystarczy podać podstawowe informacje, np. temat, krótki opis lub kilka zdań. Narzędzie przygotuje tekst z ich uwzględnieniem. Copy.ai może również dostosować teksty do różnych platform i kanałów, m.in. mediów społecznościowych, stron internetowych czy newsletterów. Należy jednak wspomnieć, że w wersji darmowej są bardzo ograniczone możliwości, dotyczy to również korzystania z czatu,
 • DeepAI – narzędzie, które oferuje nie tylko czat, ale również generowanie obrazów. Czat dostępny jest w wielu trybach, które skupiają się na konkretnej dziedzinie, m.in. pracownik reklamy, opowiadanie historii, nauczyciel matematyki, przewodnik, coach motywacyjny czy asystent tworzenia notatek. Można korzystać z wersji darmowej lub wykupić wersję premium, dzięki czemu pojawi się więcej możliwości,
 • Notion AI – narzędzie oferujące kilka bardzo praktycznych funkcji. Może generować treści na podstawie wprowadzonego tekstu, poprawiać błędy gramatyczne i interpunkcyjne, wykrywać powtarzające się frazy oraz tłumaczyć tekst na różne języki. Jest w stanie generować treści w czasie rzeczywistym, jedynie na podstawie krótkiego opisu. Dobrze radzi sobie z językiem polskim i jest w stanie przygotować tekst, który nie wymaga wielu poprawek. Notion AI jest również łatwe w obsłudze. Nie posiada jednak typowego czatu,

Każde z tych narzędzi jest generatorem tekstu opartym na sztucznej inteligencji, a ich głównym celem jest pomoc w wykonywaniu różnych czynności. Narzędzia te działają na zasadzie analizy i przetwarzania tekstu, oferując użytkownikom różnorodne funkcje wspomagające proces tworzenia treści.

Świetnie sprawdzają się w przypadku osób, które zajmują się tworzeniem treści, zwłaszcza w dużych ilościach. Potrafią mocno skrócić czas potrzebny na przygotowanie danego tekstu. Dodatkowo mogą przedstawić określone zagadnienie z zupełnie innej perspektywy, o której autor tekstu mógłby nawet nie pomyśleć.

Więcej alternatyw dla ChatuGPT znajdziesz we wpisie: Generator tekstu AI, czyli sposób na ułatwienie procesu tworzenia treści.


jak rozmawiać z czatem gpt, wizualizacja okna czatu

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z tym wpisem wiesz już, jak rozmawiać z czatem GPT. Zamieściliśmy tutaj wszystkie istotne wskazówki, które mają na celu jest jak najefektywniejszą komunikację.

Jak widzisz, Chat GPT może być wykorzystywany w tworzeniu treści, udzielaniu porad czy prowadzeniu symulacji. Można go wykorzystywać w naprawdę wielu obszarach. Musisz jednak zachować ostrożność i samodzielnie weryfikować podawane przez niego informacje, szczególnie jeśli dotyczą ważnych lub specjalistycznych tematów.


Źródła grafik:

Opublikowane: 
wt., 08/29/2023 - 13:35
Autor: 
admin

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
×

Zostaw numer, omówimy Twój projekt

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.